You are here
Home > Lakáshitel >

Szocpol igénylés

titanium_szurke-modern-design-tapeta-geometrikus-mintaval-moshato

A szocpolt, vagy lakásépítési támogatást a kiválasztott hitelintézeten keresztül kell igényelni.

Akkor igényelhető, ha az igénylő előzetesen teljes bizonyító eredj magánokiratban nyilatkozik arról, hogy sem neki, sem házastársának, vagy vele együtt költöző családtagjának nincs állandó lakáshasználati joga, nincs ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó kérelme folyamatban, vagy nincs sem önkormányzati, szolgálati, vagy munkaviszonyhoz kötött lakásbérleti jogviszonya, vagy lizingelt lakása.

Fentiektől el lehet térni, ha igénylő, házastársának, kiskorú gyermekének, vele együtt költöző családtagjának maximum 50% tulajdoni hányada van, amely öröklés, esetleg tulajdonközösség megszüntetése után lett a tulajdonuk, vagy a tulajdonában lévő lakás lebontását elrendelték, vagy a lakás több, mint két éve örökölték, vagy ajándékozták nekik és haszonélvezettel terhelt.

Mivel ez egy kifejezetten adott célra felhasználható támogatás, ezért csak abban az esetben igényelhető, ha a támogatást, valamint az együtt költöző a bekerülési költség, vagy vételár kiegyenlítésére lehet felhasználni.

A kérelemmel együtt be kell nyújtani egy harminc napnál nem régebbi igazolást arról, hogy neki, vagy a házas- illetve élettársának 180 napot meghaladó meghaladó folyamatos munkaviszonya van, és sem a jogviszony megszűnésére, sem a szüneteltetésére nem érkezett bejelentés, valamint szintén 30 napnál nem régebbi igazolással kell bizonyítania, hogy köztartozásmentes adózó, továbbá lakásvásárlás esetén a vásárolni kívánt lakás B, vagy annál jobb energetikai minősítését is csatolni kell.

Építés esetén vagy magánokiratba foglaltan kell nyilatkozni, vagy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló energetikai számítást kell benyújtani az energetikai besorolásról.

Amennyiben lakásvásárlásra lett igényelve a támogatás, nyilatkozni kell arról, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig a teljes bizonyító erejű adás vételi szerződést és az eladásról szóló számlákat (amin a telekár, és a vételár jól elkülöníthető) be kell mutatni a banknak.

Építés esetén pedig nyilatkozni kell, hogy az utolsó részfolyósításig be kell mutatni a hitelintézeti által elfogadott költségvetés által elfogadott számlák minimum 70%ig, a használatba vételi engedélyt, és a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló tanúsítványt.

Szintén nyilatkozni kell arról, hogy a saját és a támogatott gyermekek adatait a hitelintézet továbbítja a Magyar Államkincstár vagy az adóhatóság felé. Hozzá kell járulni, hogy az adóhatóság a bizonylatok, valamint a gazdasági események valódiságát akár a helyszínen is ellenőrizzék.

Valamint a támogatást felvevők a támogatás folyósítását követően a támogatott ingatlant lakhatás céljára kell használnia, és azt akár lakcímkártyával, akár más okirattal igazolnia kell.

Top