You are here

Így készülj fel az új otthonfelújítási támogatásra!

új otthonfelújítási támogatás

Mi határozza meg az állami támogatás mértékét? Milyen feltételekkel vehetsz fel hitelt? További információk az otthonfelújítási támogatásról. A program 2024. június 3-án startol és 2024. december 31-ig tart. Az eddigi tudnivalókat most a birtokunkba jutott új információk alapján értelmezzük, kiegészítjük.

Az otthonfelújítási program szükségessége

A hazai ingatlanállomány energetikai szempontból elavult. A lakóházak és középületek szigetelése nem megfelelő (vagy szinte teljesen hiányzik). Gyakran előfordul, hogy a nyílászárók mellett távozik a meleg, gyorsan lehűl a lakás, a fűtőberendezések és a melegvíz előállítása indokolatlanul sok energiát emészt fel.

Mindezek alapján ezek az ingatlanok energiahatékonyság szempontjából korszerűtlenek, ugyanakkor a benne lakók sokkal magasabb rezsiköltséget fizetnek, mint egy új vagy korszerűsített lakóépületben élők. Ezekre az égető problémákra kínál megoldást és segítséget az energetikai korszerűsítést megcélzó 2024-es otthonfelújítási program.

Az otthonfelújítási program lényege

Az országos projektre 108 milliárd forintot tervezett be a kormány, behatárolva, hogy milyen ingatlanokra vehető igénybe. A feltételek teljesülése esetén kb. 20 ezer házra lesz elég az összeg.

Kifejezetten családi házak vehetnek részt az államilag támogatott programban. A lakóépületek korát is pontosan meghatározták: 1990. december 31. előtt épült ingatlanok energetikai korszerűsítésére lehet pályázni.

Ahhoz, hogy élni tudj ezzel a lehetőséggel, a támogatás igénybevételéhez az alábbi tudnivalók nélkülözhetetlenek!

A korszerűsítés összege két részből tevődik össze

Az egyik pillér az önerő, ami a támogatás elnyeréséhez szükséges

A másik-ennél sokkal jelentősebb-pillére az állami támogatás és kamatmentes kölcsön kombinációja.

A vissza nem térítendő támogatás mellett tehát egy kamatmentes beruházási kölcsön vehető igénybe.

A finanszírozási összeg (kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás együttesen) minimum 2,5 millió forint és maximum 6 millió forint lehet. Az önerő minimális nagysága a teljes költségvetés 14,3 százaléka.

Például a tervezett legnagyobb bekerülési összeg, a 7 millió forint esetében a támogatás és a kölcsön együttes összege maximum 6 millió forint lehet, ehhez pontosan 1 millió forint önerő szükséges.

Mennyi otthonfelújítási támogatást lehet kapni?

A projekt 7 millió forintos maximális költséggel számol, amennyiért a legfontosabb energetikai korszerűsítések elvégezhetők. Amennyiben a beruházás összköltsége ennél alacsonyabb, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.

A vissza nem térítendő támogatás mértékét 3 szempont határozza meg

1. A korszerűsítendő ingatlan melyik járásban fekszik?

A járás fekvése szerinti átlagjövedelem három besorolást kapott.

Ha ez az átlag az országos 75%-ánál alacsonyabb, a támogatási arány maximuma: 58,33% lehet.

Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 50% lehet.

Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó járásokban maximum 41,67% lehet.

2. Az igénylő vagy igénylők együttes havi jövedelme

Bármely járásban, ha a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi bruttó jövedelmének átlaga meghaladja a 742 560 forintot, úgy a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

Amennyiben – bármely járásban – a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi bruttó jövedelmének átlaga nem éri el a 399 840 forintot, úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

3.  Jogosult-e további kedvezményre a százalékos energiafelhasználási cél meghaladásával

A támogatás megvalósulásának feltétele, hogy a projekt végén záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján bebizonyosodjon, hogy a megvalósított beruházás elérte a kiindulási alaphoz képest a 30%-os primer energiamegtakarítást.

A vissza nem térítendő támogatás 5%-kal tovább növelhető, amennyiben a primerenergia-felhasználás csökkenés eléri, illetve meghaladja a kiindulási állapothoz képesti 40%-ot.

Az alábbi táblázatokban példákat láthattok arra, hogy maximális összeg esetén a járások szerint hogyan alakul a támogatási összeg és a kamatmentes kölcsön aránya.

Ha ez az átlag az országos 75%-ánál alacsonyabb, a támogatási arány maximuma: 58,33% lehet.

Beruházás összköltsége (100%)

7 000 000 Ft

Saját forrás (14,3%)

1 00 000 Ft

Finanszírozási összeg (85,7%):

6 000 000 Ft

ebből Vissza Nem Térítendő Támogatás (58,33%)

3 500 000 Ft

ebből kamatmentes Kölcsön (41,67%)

2 500 000 Ft

Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 50% lehet.

Beruházás összköltsége (100%)

7 000 000 Ft

Saját forrás (14,3%)

1 000 000 Ft

Finanszírozási összeg (85,7%)

6 000 000 Ft

ebből Vissza Nem Térítendő Támogatás (50%)

3 000 000 Ft

ebből kamatmentes kölcsön (50%)

3 000 000 Ft

Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó járásokban maximum 41,67% lehet.

Beruházás összköltsége (100%)

7 000 000 Ft

Saját forrás (14,3%)

1 000 000 Ft

Finanszírozási összeg (85,7%)

6 000 000 Ft

ebből Vissza Nem Térítendő Támogatás (50%)

2 500 000 Ft

ebből kamatmentes kölcsön (50%)

3 500 000 Ft

Táblázatok forrása:

FELHÍVÁSTERVEZET Otthonfelújítási Hitelprogram Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához

Milyen ingatlanok energetikai felújítására lehet pályázni?

Az 1990. december 31. előtt épült egylakásos és többlakásos családi házak, szabadon álló családi házak, sorházi családi házak, és ikerházak, zártkerti lakóházak korszerűsítésére lehet pályázni, a tulajdoni lapon belterületi vagy külterületi besorolással.

Az igénylőnek legkésőbb 2024. május 1. óta lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie az adott ingatlanban. Ennek tényét lakcímkártyával szükséges igazolni.

Nem elég az ingatlanban lakni, tulajdonosának vagy résztulajdonosának, vagy haszonélvezőjének kell lenni.

Fontos kitétel az is, hogy egy ingatlanra az ott lakók közül csak egy személy igényelhet támogatást.

Egy többgenerációs családi ház például tipikusan ilyen: a pályázó az említett feltételek valamelyikével rendelkező családtag lehet, aki a jövedelme alapján is megfelel az esetleges támogatott kölcsönnek.

Személyi feltételek

Az említett tulajdoni hányadra és életvitelszerű használatra vonatkozókon kívül a támogatás igénybevételének személyi feltételei is vannak.

Kölcsönigénylő olyan természetes személy lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkezik.

Az igénylőnek vagy magyar állampolgárnak kell lennie, vagy az EGT valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik, lakcímkártyával igazoltan legalább egy éve magyarországi lakóhellyel rendelkezik. A felújítandó ingatlan legalább 2024. május 1. óta a kölcsönigénylő állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

A kölcsönigénylő csak 75 évet nem betöltött személy lehet, amennyiben a kölcsönigénylő a kölcsönigényléskor betöltötte vagy annak lejáratáig betölti a 75. életévét, be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel.

A hitelprogramban való részvétel feltételei

Vannak kizáró okok, amelyek esetében nem igényelhető kölcsön!

Az igénylőnek nem lehet a lakossági központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartott hiteltartozása, vagy a nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött.

Fontos feltétel, hogy az igénylő az igazolt jövedelme – az adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt – a meghatározott feltételek alapján megfelelő fedezetet nyújtson a kölcsön törlesztésére.

Kizáró ok, ha az igénylőnek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylőnek nem lehet az érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozás, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Ezekre a korszerűsítési feladatokra veheted igénybe a támogatást

Családi ház szigetelésére (homlokzati hőszigetelés, tetősík hőszigetelése, padlásfödém hőszigetelése, pincefödém hőszigetelése)

Fűtött és fűtetlen tereket elválasztó energia-megtakarítást eredményező nyílászárók cseréjére vagy korszerűsítésére. Ezzel összefüggésben (önállóan nem) árnyékoló szerkezetek beépítése.

Használati melegvíz (HMV)-rendszerek korszerűsítésére

Fűtési rendszer korszerűsítésére (hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje, automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése.

Vásárlás, munkavégzés, elszámolás

Az anyagokról és a munkadíjról számlával kell elszámolni. Saját munka nem számolható el, nem tartozik a támogatások körébe.

Nem mindegy, hogy milyen építőanyagot vásárolsz és mennyiért, mert az anyagköltség típusonként maximalizálva van. Például új műanyag nyílászárók beépítésénél legfeljebb 158.836 Ft/m2 lehet, vagy például padlásfödém szigetelése esetén 30 cm vastagság esetén legfeljebb 10 636 Ft/m2, 40 cm vastagság esetén legfeljebb 13 037 Ft/m2 lehet az anyagár.

Az építőanyagra és a munkadíjra vonatkozó előírásokat szintén a Felhívás társadalmasításra című dokumentumban találhatod.

A támogatás megvalósulása

A támogatás akkor tekinthető megvalósultnak, ha az épületenként legalább 30%-os primer energiamegtakarítást eredményezett. Éppen ezért a projekt megkezdése előtt és a megvalósulás után el kell készíteni az épület energetikai tanúsítványát. Amennyiben a záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján nem éri el a megvalósított beruházás a 30%-os primer energiamegtakarítást, úgy a megegyezés szabálytalanná válik és a teljes finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül.

Társadalmi konzultáció

Cikkünk az alábbi dokumentum alapják készült, aminek társadalmi vitája 2024. május 6-án zárul. A tervezet teljes szövege letölthető PDF formában az alábbi néven: FELHÍVÁSTERVEZET Otthonfelújítási Hitelprogram Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához Azonosító jel: RRF-REP-10.13.1-24.

Ne feledd: a felújításhoz webáruházunkban megtalálod a megfelelő szigetelőanyagokat és nyílászárókat. Nézz körül!

Az állami otthonfelújítási támogatásról ezen a linken találhatsz több információt.

Top