You are here
Home > Ingatlan >

Tulajdoni lap – mit, hova, miért és hogyan?

A tulajdoni lap szerepe kiemelten fontos az ingatlanok tekintetében. Mit is takar pontosan a tulajdoni lap kifejezés és mi a szerepe?

A tulajdoni lap egy hivatalos állami dokumentum, az ingatlan közhitelesített legfontosabb adataival, a tulajdonos nevével, de mutatja az ingatlan terheit is, például a jelzálogot is. A lapot évente több alkalommal, ingyenesen lekérheti bármilyen személy, ugyanis része a nyilvános ingatlan-nyilvántartásnak, mely településenként listázza az országban fellelhető ingatlanok törvényes adatait.

Ezeket a tulajdoni lapra jegyzik be, melyek külön sorszámmal rendelkeznek, ezek az elektronikus ingatlan-nyilvántartásban megegyeznek az ingatlan helyrajzi számával, valamint a település nevét is tartalmazza.

Ezenkívül pedig még megtalálhatunk rajta:

 • számszerű adatokat
 • tulajdonosi adatokat
 • az ingatlanra vonatkozó jogokat
 • jogi szempontból jelentős tényeket

Milyen részekből áll a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap három részre osztható.

Az első rész elemei:

 • az ingatlan megnevezése, illetve számszerű adatai: címe, helyrajzi száma, rendeltetés szerinti jellege és jogi jellege, területi nagysága, földterületnél pedig a művelési ága és a föld minőségi osztálya

A második rész elemei:

 • tulajdonjogi információk: tulajdonosok neve, tulajdoni hányada és a tulajdonszerzés jogcíme, vagyonkezelő adatai (állami tulajdon esetében)

A harmadik rész elemei:

 • az ingatlannal kapcsolatos jogok és tények szekciója: az ingatlan terhei, korlátozásai, a kapcsolódó peres eljárások indítása, a tulajdonos jogainak korlátozása

Miért szükséges a tulajdoni lap?

A pénzintézetek jelzáloghitelek, illetve lakáshitel igényléséhez 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap-másolatot kérnek. A fedezetként bevont ingatlan adatait igazolja ez, valamint a tulajdonjogot és azt, hogy az ingatlan valóban per-, igény- és tehermentes.

A tulajdoni lap másolatának kikérésével sok információra tehetünk szert az adott ingatlant illetően, illetve tulajdonosváltáskor szükséges a közüzemi szerződések megkötéséhez, bár ezt kiválthatja az adásvételi, vagy bérleti szerződés is.

A tartalmába személyazonosság igazolásával bárki szabadon betekinthet. Az adatszolgáltatást ez esetben is a területileg illetékes földhivatalok intézik, ahogyan a másolatot is ők szolgáltatják, de a kormányablakokban is kikérhető, vagy közjegyző is állíthat ki róla tanúsítványt. A másolat formája lehet szemle, vagy teljes másolat.

Amiket megtudhatunk a lap kikérése által:

 • valóban az eladó a valós tulajdonosa az ingatlannak?
 • van-e tartozása a tulajdonosnak az ingatlant illetően?
 • valós-e a hirdetésben megadott szobaszám és lakásméret?
 • van-e jogi akadályozó jogi tényező az eladást illetően?

Online, vagy személyesen?

2023-tól már csak hiteles másolat kérhető ki, évente két alkalommal ingyenesen. De online is beszerezhető, szintén évente két alkalommal díjmentesen, ezen felül ingatlanonként 3.000 forint a kikérés díja.

Továbbá díjmentes a lekérés a következő esetekben: lakás építéséhez és vásárlásához, vagy vissza nem térítendő állami támogatás igényléséhez. Hagyatéki, gyámügyi, kisajátítási, földtulajdonnal kapcsolatos, osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásokhoz, illetve közigazgatási, hatósági, bírósági és ügyészségi eljárásokhoz is díjmentesen kikérhető a tulajdoni lap.

Hiteles tulajdonilap-másolat a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből igényelhető elektronikusan, magánszemélyeknek ügyfélkapus vagy KAÜ-s (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítással a Földhivatal Online szolgáltatása által.

Fontos, hogy ha hivatalos ügyben papíralapon kell benyújtani hiteles másolatot, akkor az csak személyesen kérhető ki!

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerből is kikérhetik bizonyos csoportok munkavégzéshez, vagy ügyfeleik számára, valamint egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.

Az elektronikus dokumentumként kikért hiteles tulajdonilap-másolatért és a térképmásolatért egyaránt 3.000 forint adatszolgáltatási díjat kell fizetni, a papír alapú – biztonsági elemekkel ellátott, hitelesített – másolat kikérési díja ingatlanonként 6.250 forint, a térképmásolaté pedig 3.000 forint.

A tulajdoni lap másolatának online lekérése

berbeadas1

A jelzálogjog a tulajdoni lapon

Zálogjogot jegyezhet be az ingatlan tulajdoni lapjára

 • az adóhivatal vám- és adótartozás esetén,
 • a közműszolgáltatók tartozás esetén,
 • vagy magánszemély kölcsönügylet biztosítékaként,
 • a munkáltató vagy az önkormányzat munkáltatói, illetve önkormányzati kölcsön biztosítékaként,
 • a pénzintézet lakáshitel, vagy ingatlanfedezettel biztosított hitel és kölcsön folyósításakor,
 • az állam tíz évre a CSOK-támogatás feltételének teljesüléséig,

A jelzálog törlése 6.600 forintba kerül ingatlanonként, de a jelzálogjog bejegyzése és a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja ingatlanonként 12.600 forint.

A tulajdoni lappal, illetve az ahhoz kapcsolódó bárminemű kérdéssel, vagy problémával, valamit bármi egyéb kérdéssel nyugodtan forduljanak az Ypsilon Home felkészült és szakértői csapatához, akik készséggel állnak rendelkezésükre!

Top