You are here
Home > Ingatlan >

Szempontok telekvásárláshoz

telekvásárlás

Telekvásárlás során gyakran szembesülünk azzal, hogy a kiszemelt területen kevés a felszabadítható telek. Ebben az esetben forduljunk a helyi önkormányzathoz, minden bizonnyal rendelkeznek azzal a számunkra fontos információval, hogy terveznek-e parcellázást a közeljövőben és várhatóan milyen feltételekkel, kedvezményekkel, milyen áron kínálnak majd telkeket.

Talán nem is kell szót ejteni arról, hogy a településen belüli elhelyezkedés, a megközelíthetőség, a tömegközlekedés megoldottsága, a közművek – villany, víz, csatorna, gáz, telefon – megléte, a talaj minősége és a természetes környezeti adottságok mennyire meghatározzák a telek értékét, illetve értékállóságát. És ha említésre került a talaj minősége fontos tisztában lennünk azzal is, hogy a felszín alatti rétegek mit tartalmaznak.

Fekvés és szomszéd telekhez mért szint is fontos, hiszen ha fel kell tölteni a telket, az jelentős többletköltséget jelent. Ebben az esetben az alapozásnál is nagyobb költséggel kell számolni, mert a feltöltés alatti rétegig kell levinni azt. Ami a fekvést illeti, a legjobban azt szeretik, ha a kert és a terasz déli irányba tájolt.

A tulajdoni lap vizsgálatát vásárlás előtt ne mulasszuk el, ha értelmezhetetlennek tűnik a számunkra, bízzuk ügyvédre annak vizsgálatát. A földhivatalból lehet kikérni a telektulajdonos adatait, s arról is itt lehet információt kapni, hogy van-e érvényes elidegenítési tilalom a telekre, teher- és permentes-e az ingatlan, nem áll-e építési tilalom, valamilyen szolgalom alatt. A földhivatali nyilvántartás döntő információkkal szolgálhat: ilyen lehet a közművek elhelyezkedése, telek szintvonala, mérete, alakja, beépíthetősége, mekkora elő- vagy oldalkert hagyható. A telekkel szomszédokat is vásárolunk, tehát ne mulasszuk el felvenni a kapcsolatot a leendő szomszédokkal, egy-egy elejtett szó, mondat óvatosságra inthet.

A telek önmagában is értéket képvisel, a jó adottságú ingatlan garancia arra, hogy a felépített épület értékálló lesz. Célszerű szem előtt tartani a telek és a rá építendő ingatlan értékarányát, amiről sokan megfeledkeznek. A telek és a felépített főépület lehetőleg közel azonos értéket képviseljen.

Top